dinsdag 6 juni 2023

Wonen en bouwen in Heijen

Hierbij willen wij jullie nog een keer informeren over de stand van zaken m.b.t. wonen en nieuwbouwplannen in Heijen.

Zorgen over leefbaarheid besproken met de politieke partijen

Afgelopen maanden hebben we (het DB van Hèjje Mojjer en Eelco Basten, Erwin Jansen, enkele keren Joost ter Laak vanuit de havengroep en Jordi Joosten als vertegenwoordiger van de jongeren) met de SP, VVD, D66, CDA en PvdA gesprekken gehad vanuit het thema leefbaarheid van Heijen. Daarin is met name gesproken over de bovenstaande zorgen m.b.t. de leefbaarheid en vitaliteit van Heijen.

Zoals bekend zijn er minder plekken voor woningbouw, juist doordat Heijen is ingeklemd. Een besluit voor de industriehaven heeft ook effecten op Heijen als geheel.

Door uitbreiding van bedrijventerreinen en meer verkeer met uitdijende milieu- en geluidszones zijn er bv. richting N271 nog minder plekken voor woningbouw mogelijk.

Er zijn ook oplossingen aangereikt en besproken, zoals b.v. geluidsschermen langs de N271, om de huidige geluidszone nu al aan te pakken en zo meer mogelijkheden voor woningbouw te creëren. Maar ook zijn er nog meer opties m.b.t. woningbouw besproken. (Zie ook de presentatie).

We hopen dat de politieke partijen dit oppakken in het belang van de leefbaarheid van Heijen.

Woningbouwplannen kermisplein en ‘Paardenwei’ worden concreet!

De gemeente wil vaart maken. Deze maand(en) zal de gemeente de aanwonenden van het kermisplein uitnodigen voor een eerste bijeenkomst over de bouwplannen op het kermisplein. Projectleider Henk Zwartbol, die is aangesteld door de gemeente, wil ook ophalen wat de eventuele zorgen en wensen zijn.

Ook voor de ‘Paardenwei’ zullen binnenkort concrete plannen komen en zullen omwonenden worden uitgenodigd. Dat er nu toch gebouwd gaat worden is een enorme kans voor Heijen!

In de presentatie die u hier kunt inzien wordt weergeven hoe urgent woningbouw is  (link naar de presentatie) en zeker zo belangrijk, wat de mogelijkheden zijn.

Hoge urgentie!

Wij hebben al eerder aandacht gevaagd voor dit zeer belangrijke thema. Ook in de bijzondere en fraaie editie Hejs Nejs van april 2021 is aan het thema wonen ruim aandacht besteed. In 2019 is er een enquête gehouden met betrekking tot wonen in Heijen. De resultaten van deze enquête kunt u hier nog eens inzien: link naar enquête. De uitslag laat een sterke woonbehoefte zien aan betaalbare woningen.

Maar mensen uit Heijen hebben ook meegedacht over waar er gebouwd kan worden. De resultaten van de brainstorm-inventarisatie (november 2020) van 21 mogelijke bouwlocaties staan ook op de site, link naar bouwlocaties Heijen .

Na weging door de gemeente bleken drie locaties op korte termijn mogelijk:

·         Wethoudershof;

·         het kermisplein en

·         de ‘Paardenwei’ aan de Beukenlaan.

Ja, we moeten dan wat groen opofferen, maar krijgen dan weer impulsen en kansen voor de leefbaarheid in ons mooie Heijen! Voor Heijen is het van enorm belang dat er woonruimte komt voor meerdere groepen, maar zeker ook voor jongeren. Heijen vergrijst veel harder dan de andere kernen in de gemeente.

Het aantal geboortes loopt sterk terug: de laatste 3 jaren zijn er maar net 10! kinderen geboren. Dat heeft grote effecten op onze school, op de verenigingen, de voorzieningen en de leefbaarheid van ons dorp.

Gelukkig wil een grote groep jongeren in Heijen blijven wonen! Om te zorgen dat onze jongeren ook blijven en niet vertrekken naar andere kernen in de gemeente waar al gebouwd wordt, moeten in ons dorp op korte termijn betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen komen. Voor de jongeren, maar ook voor mensen die door willen schuiven, zodat hun huis weer voor een nieuwe generatie beschikbaar komt.

Werkgroep Wonen van Hèjje Mojjer