Verdwenen activiteiten en gebruiken in Heijenhist. heijen logo

Op zondag 13 november verzorgt de werkgroep Historisch Heijen, onderdeel van de vereniging Hejje Mojjer, een presentatie in D’n Toomp. De aanvang is 10.30 uur (zaal open 10.00 uur). Einde van de presentatie in gepland om 12.30 uur. Halverwege is er een korte pauze.

U bent van harte welkom en de entree is gratis.

Zes jaar geleden is de werkgroep Historisch Heijen opgericht en later onderdeel geworden van de vereniging Hèjje Mojjer. Doel van de werkgroep is om Heijenaren van Vandaag kennis te laten maken met Heijen(aren) van (eer-)Gisteren.

Dat kan natuurlijk het beste met foto’s, maar ook met kaarten van straten en gebouwen, briefkaarten, lucifermerken met Heijen erop, etc. Tot ons grote genoegen hebben wij de omvangrijke verzameling van foto’s, kaarten etc. van wijlen Jacques van Dijck en Wim Verhoeven al mogen scannen. Ook andere (familieleden van) Heijenaren hebben materiaal beschikbaar gesteld. Hartelijk dank daarvoor. Ook vermeldingswaard is de cd die fanfare EMM heeft gemaakt bij gelegenheid van haar 90-jarige bestaan in 1998. Daarop staan prachtige foto’s van Heijen in 1998 en daarnaast ook vele van het Heijen van vroeger.

Op deze 13e november zullen allerhande activiteiten en gebruiken in Heijen herleven aan de hand van een groot aantal foto’s e.d., met veel kennis van zaken becommentarieerd door Hans Wientjens en Peter Verhoeven van de werkgroep. Het gaat dan onder meer over klepperen, wielerrondes, de fameuze Aprilavonden, de Volksdansfeesten etc. etc.

Graag tot zondagmorgen 13 november in D’n Toomp aan de Lijsterbesstraat in Heijen.