Op zaterdag 27 augustus j.l. was weer het jaarlijkse gemeentekoningsschieten in de gemeente Gennep. Dit jaar georganiseerd door het St. Dionysiusgilde uit Heijen op het schietterrein “,de Maasarm”  aan de Mergeldijk in Heijen. Om 13.30 uur werden de gildebroeders, -zusters en schutters van het St. Lambertusgilde en schutterij “ de Milsbeek” uit Milsbeek en Dionysiusgilde ontvangen met koffie en cake. Om 14.00 uur werd iedereen welkom geheten door onze beschermheer dhr. Y. Roovers en werd door schutterij “de Milsbeek” de versierselen overhandigd waarna voor de gemeentekoningin Marie Jacobs 1 minuut stilte werd  gehouden, zij was inmiddels overleden.

Nadat de vogels bevrijd en de Heerescheuten gelost waren konden om 15.00 uur de wedstrijden beginnen. Iedere vereniging had zijn eigen vogel. Degene die hier koning werd moest naderhand afkampen op de gemeentevogel. Voor St. Lambertus was dit Marc Holhuysen, voor  “de Milsbeek”  Rick v. Elst en voor St. Dionysius Patrick Wolters. Na 131 schoten werd Patrick Wolters de nieuwe gemeentekoning.

Bij de jeugd ging de strijd tussen Milan Franzmann en Sem Wolters en na een spannende wedstrijd en na 97 schoten werd Sem Wolters de gemeentejeugdkoning. Vader en zoon gemeentekoning/jeugdkoning, dit komt maar zelden voor. Tijdens het afkampen van de koningen kon men nog op de publiekskoning schieten. Deze strijd ging tussen 12 personen en hier werd Antoon v. Duinhoven van St. Lambertus de publiekskoning. Inmiddels was wethouder J. v. Hulsteijn gearriveerd. Zij heeft de gemeentekoning de versierselen van de gemeente omgehangen. Nadat de gemeentejeugdkoning de beker, de andere koningen het herinneringsspeldje van 100 jaar St. Dionysiusgilde hadden ontvangen werd de gemeentejeugdkoning overvendeld door zijn vader Patrick en de gemeentekoning door de vaandrig.

Omdat het St. Dionysiusgilde dit jaar 100 jaar bestaat werd aan iedereen de erewijn aangeboden. Het was een spannende en gezellige dag waar we met plezier naar terug kijken.

Ineke Roosengarten.