Op zondag 19 juni reikt burgemeester Hans Teunissen een koninklijke onderscheiding uit aan Hans Boekholt uit Heijen. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vindt plaats omstreeks 11.00 uur, tijdens de viering van het 90-jarig jubileum van VV Heijen.


De heer Boekholt is sinds 1982 actief als vrijwilliger van VV Heijen. Hij was er onder andere bestuurslid, penningmeester en secretaris. Nog altijd is hij erg actief bij de voetbalvereniging.
Zo draait hij kantinediensten, draagt hij bij aan het organiseren van toernooien, schrijft hijwedstrijdverslagen en is hij lid van de financiële commissie. In 2019 werd hij benoemd tot erelid.

Behalve bij VV Heijen, is de heer Boekholt ook vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Wortelpin in Heijen. Momenteel vervult hij de functie van secretaris. Daarnaast is hij redactielid van de carnavalsgids en was hij in het verleden lid van diverse commissies.

Tot slot is de heer Boekholt redactielid van huis-aan-huisblad Heijs Neijs en is hij lid van de stuurgroep 750 jaar Heijen. Met al zijn vrijwilligersactiviteiten levert hij een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en het verenigingsleven in Heijen.