Zondag j.l. is het St. Dionysiusgilde naar de gildedag geweest in Sambeek. Het was een mooie maar ook warme dag. Na de optocht, de massale opmars en het slangendefilé begonnen de wedstrijden. Er zijn door het gilde 3 prijzen behaald n.l. 1e prijs optocht categorie C, Sanne Meffert met Mac 1e prijs standaardruiter en John de Jong 1e prijs vrije hand schieten. In de tent was het weer een gezellig feest en kijken we terug op een geslaagde dag.