Informatiebijeenkomst Nieuwwijkstraat/Kermisterrein in D’n Toomp in Heijen.

De gemeente bereidt een groot aantal woningbouwplannen voor. Eén van deze plannen is de locatie aan de Nieuwwijkstraat, ook wel het Kermisterrein genaamd.
Aanwonenden van het terrein ontvangen een uitnodiging om op deze bijeenkomst aanwezig te zijn om mee te kunnen praten over de voorgenomen woningbouw op deze plek.
Tijdens deze bijeenkomst haalt de gemeente bij omwonenden ideeën, suggesties en wensen op die we in de planontwikkeling voor deze locatie meenemen.
De Werkgroep Wonen van vereniging Hèjje Mojjer vertelt deze avond wat meer over hun ideeën voor deze locatie en Heijen in het algemeen. Op dit moment is de planning dat er betaalbare woningen komen, bestemd voor de starters in Heijen.
Projectontwikkelaar Kolat vertelt kort welk principe gehanteerd wordt voor de bouw van betaalbare woningen en de financiering er van voor met name starters op de woningmarkt.

 

Let op:
Op het moment van uitnodigen gaat de gemeente uit van versoepelingen in het coronabeleid, echter tijdens de infoavond worden uiteraard de dan geldende coronaregels gehandhaafd.