Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan haven Heijen

In de vergadering van 31 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan haven Heijen. Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid, inwoners en bedrijven. In dat plan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Dat betekent dat de bedrijven Teunesen Zand en Grint B.V en AVG Beheer kunnen starten met de voorbereidingen voor de uitbreiding.

Het plan voorziet in de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein (ca. 12,6 ha), een bijdrage aan de hoogwaterbescherming (toegangsgeul en draaikom ca. 14,7 ha) en natuurontwikkeling, inclusief Maasheggen en het dassenleefgebied (ca. 15,2 ha). Onder voorbehoud van het verlenen van de vereiste vergunningen en eventuele juridische procedures starten de werkzaamheden naar schatting in 2023.

Alternatieve ontsluiting
De raad heeft vastgesteld dat de nieuw aan te leggen afslag van de Hoofdstraat naar bedrijventerrein het Hoogveld is gerealiseerd voordat de uitgebreide haven in gebruik wordt genomen. Voor de alternatieve ontsluiting komt er een bestemmingsplanprocedure. In 2022 stellen de initiatiefnemers in overleg met de omwonenden een verkeerskundig ontwerp op.

Meer informatie
De raadsvergadering van 31 januari is terug te bekijken via www.gennep.nl/gemeenteraad. Daar vindt u ook alle documenten bij het raadsvoorstel. Ook op www.gennep.nl/havenheijen vindt u meer informatie.