Klik op foto of logo voor meer info!
word lid HM
     Voor oudere berichten kijk bij archief

zonnebloem
In de zomermaanden zijn onze vrijwilligers op pad geweest om loten voor de Zonnebloem te verkopen. Hieraan heeft u allen bijgedragen, want we hebben het mooie aantal van 950 loten verkocht. Wij danken u hiervoor hartelijk.

Op 8 november jl. vond de trekking plaats. In Heijen zijn een aantal kleinere prijzen gevallen. Hieronder volgt een gedeelte van de uitslag.
U ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 5665 of 7218. Heeft u een lot met de eindcijfers 602 of 244 of 221 of 775 dan ontvangt u € 15,00. Verder zijn er ook nog grotere prijzen. De winnende lotnummers staan op ook internet  www.zonnebloem.nl/loterij. Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot volledig ingevuld te zenden aan NSOF, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Maak altijd een kopie of foto van uw lot voor uw eigen administratie.

Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen