serenade Harry Seegers 26062021  serenade Harry Seegers 26062021 aa
serenade Frans Stoffele 26062021. aserenade Frans Stoffele 26062021


Zondagmorgen 27 juni hebben Die Original Maastaler 2 van hun leden in het zonnetje gezet. Als eerste werd Frans Stoffele verrast met een serenade bij zijn woning. In april heeft Frans een onderscheiding ontvangen in de Orde van Oranje Nassau. Door de coronamaatregelen was het toen niet mogelijk om een muzikale hulde te brengen. Dat werd deze morgen alsnog gedaan met een aantal mooie muzieknummers. Daarna was er voor zijn vrouw Bets een bloemetje en voor iedereen koffie met gebak en natuurlijk een borreltje.

Maar toen moest Frans toch echt zijn instrument pakken en met de club mee voor de tweede serenade. Deze werd aan huis gebracht bij Harrie Seegers. Harrie was compleet overrompeld en had geen idee waarom wij bij hem kwamen spelen. Voorzitter Gerbrand Martens hielp hem uit de droom door te vertellen dat hij dit jaar 40 jaar lid is en overhandigde hem een onderscheiding van de kapel. Samen met zijn vrouw Ria en kinderen genoot Harrie van deze muzikale hulde. Ria kreeg nog een mooie orchidee en ook hier werd na afloop gezellig een drankje en hapje genuttigd.

Wij, Die Original Maastaler, hopen nog vele jaren deze twee leden in hun gelederen te houden.