Beste parochianen van Heijen

Namens het kerkbestuur van de St. Dionysiusparochie te Heijen werd mij gevraagd om een kort stukje te schrijven. Waarom? Omdat onze bisschop mij heeft gevraagd om per 1 januari 2021 jullie nieuwe pastoor te zijn. Bij deze een kort artikel hierover.

Sinds juli 2016 ben ik pastoor van de parochies H.Norbertus en H.Martinus van Gennep. Zoals jullie weten is ons bisdom al jaren bezig met herstructurering, herverdeling en revitalisering van de parochies. In zijn beleidsbrief van oktober 2020 heeft onze bisschop, Mgr. H. Smeets, de kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken in het bisdom Roermond gevraagd om toe te werken missionaire geloofsgemeenschappen. In deze lijn heeft de bisschop mij gevraagd om per 1 januari 2021 de zorg voor de St. Dionysiusparochie te Heijen op me te nemen. Daarop heb ik natuurlijk ‘ja’ gezegd. Inmiddels is Heijen geen onbekend terrein voor mij, zowel op gemeentelijk als parochieel gebied. Dat maakt de nieuwe samenwerking voor beide partijen gemakkelijker.

Hopelijk leren we elkaar snel kennen, ondanks alle Covid-19 restricties. Graag kom ik een keer bij u op bezoek, dus schroom niet om me te bellen voor een afspraakje.  Laten we met elkaar de uitdagingen en kansen waarvoor we ons gesteld zien tegemoet gaan. God gaat met ons mee en geeft ons daartoe de kracht. Dat we stap voor stap op weg gaan naar een missionaire geloofsgemeenschap.  Gods zegen!

Pastoor G. Kessels