zonnebloem 3In mei zijn onze vrijwilligers op pad geweest om loten voor de Zonnebloem te verkopen.
Hieraan heeft u allen bijgedragen, want we hebben het mooie aantal van 900 loten verkocht. Wij danken u hiervoor hartelijk.
Op 7 oktober jl. vond de trekking plaats. In Heijen zijn een aantal kleinere prijzen gevallen. Hieronder volgt een gedeelte van de uitslag. U ontvangt € 50,00 wanneer u een lot heeft met de eindcijfers 5306 of 9969 of 8396. Heeft u een lot met de eindcijfers 925 of 705 of 153 dan ontvangt u € 15,00. Verder zijn er nog grotere prijzen. De winnende lotnummers staan op ook internet via www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag-2019. Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot volledig ingevuld te zenden aan NSOF, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Maak altijd een kopie van uw lot voor uw eigen administratie.

Bestuur de Zonnebloem afdeling Heijen