header.png
woensdag 8 juli 2020

05-03-2019: Burgemeester en wethouders op bezoek in Huys Heijen

College bezoekt Huys HeijenOp 5 maart bracht het college van B&W een bezoek aan Huys Heijen. Deze locatie biedt onderdak aan arbeidsmigranten. Huisvesting van arbeidsmigranten is een actueel onderwerp en vormt op veel plaatsen in het land een uitdaging. Dat geldt ook voor gemeente Gennep. We hebben arbeidsmigranten nodig, met name voor werkzaamheden in productieprocessen. Dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor een goede woonsituatie van deze groep.

Kleinschalig
Tijdens het bezoek konden burgemeester en wethouders met eigen ogen zien hoe Huys Heijen invulling geeft aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Familie Roovers, eigenaar van de locatie, pleit voor kleinschalige oplossingen die voldoen aan de zogeheten SNF-norm. SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Huys Heijen is een locatie met een SNF-certificaat. Dat houdt in dat wordt voldaan aan de norm voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Voor het college was het goed om te zien dat arbeidsmigranten een goed onderdak hebben in Huys Heijen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de monumentale uitstraling van de locatie.

Bron: gemeente Genep