header.png
woensdag 8 juli 2020

22-03-2019: Algemene ledenvergadering en informatieavond "Veiligheid en Burgerhulpverlening"

Logo Hèjje Mojjer zonder websiteHèjje Mojjer organiseert een Algemene ledenvergadering eni nformatieavond met als thema’s: Veiligheid en Burgerhulpverlening op vrijdag 22 maart aanstaande bij café Zalen Jan, aanvang 19.30 uur
Agenda:

Agenda:

19.30 u. Werkgroep Kenmerk Veilig Buitengebied

- Harm: veiligheidsprojecten

- Maikel: inbraakcijfers en preventietips

- Koos: whatsappbuurtpreventie

- 15 minuten voor vragen

20.15 u. Pauze

20.30 u. Algemene ledenvergadering

- AED's, mededeling

- afscheid David, Frank en Patrick (Promotiegroep), Gert (BROHM), Henk als bestuurslid (Hejs Nejs),

- mededelingen vanuit de projectgroepen: jubilea Heisa, website

- voorzieningenplan vervolg: verenigingsoverleg + plan MFA

- mededeling voortgang haven, Kronos en Dorpskamer

- dorpsondersteuner: plan

- financiën: - overzicht, kascommissie

                    - toekenning middelen Dorpskamer, dorpsondersteuner, 10 jr. jub. HM 2020

22.15 u. Rondvraag en afsluiting