Klik op foto of logo voor meer info!
word lid HM
     Voor oudere berichten kijk bij archief

logo gemeente gennep

Vult u de enquête ook in?

(Boeren)bedrijven en bewoners in buitengebieden (hier worden ook de kernen van de dorpen  bedoeld)  in heel Nederland krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals inbraken en diefstal. Het buitengebied is vaak in trek voor het dumpen van chemisch afval of het huisvesten van hennepkwekerijen in leegstaande schuren.

Samenwerken volgens keurmerk

In gemeente Gennep werken de gemeente, politie, brandweer, bewoners en ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) samen om zulke problemen aan te pakken. Door korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie wordt informatie tussen deze partijen beter gedeeld. Ondernemers en bewoners weten immers goed wat er speelt. Zij worden opgeroepen om verdachte zaken direct te melden. Hierdoor kunnen er gerichte maatregelen worden genomen. Met deze samenwerking beogen de partijen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied (dus ook de kern van het dorp) voor Heijen te behalen. Landelijk zijn met zulke samenwerkingen al de nodige successen geboekt en neemt het aantal incidenten in de buitengebieden af. De bedrijventerreinen in gemeente Gennep hebben al een Keurmerk Veilig Ondernemen en ook hier nemen de incidenten af.

Pilot Heijen

Gemeente Gennep start nu een pilot om voor Heijen het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied te behalen. Het plan van aanpak bestaat uit drie onderdelen:

  • • een veiligheidsanalyse van het hele gebied
  • • een inspectie om zwakke plekken in kaart te brengen
  • • een enquête onder ondernemers en bewoners om meer informatie te verkrijgen over de veiligheidsproblemen die spelen

Enquête

De enquête gaat niet alleen over criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook over brandveiligheid en verkeersveiligheid. Gemeente, politie en het OM kunnen pas ingrijpen als er melding wordt gemaakt van criminele activiteiten. Door deze samenwerking willen we ervoor zorgen dat het in Heijen veilig wonen en ondernemen is én blijft. Daarom vragen we alle inwoners en ondernemers in Heijen de enquête in te vullen. Deze kunt u online, anoniem invullen en het kost u ongeveer 10 minuten. Let op: u kunt de link naar de enquête maar één keer gebruiken! Door op de volgende link te klikken komt u bij de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/Heijen2018

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Vereniging Hèjje Mojjer, LLTB, Gemeente Gennep