donderdag 1 december 2022

Wijziging statuten Hejje Mojjer

statuten
Het bestuur van Hèjje Mojjer houdt zich bezig met sociaal/maatschappelijke aspecten in Heijen, zoals het werken aan de samenhang in Heijen door de projectgroepen, het stimuleren van initiatieven in het kader van de leefbaarheid, deelnemen aan de werkgroepen MFA en woningbouw (uitvoering van het Voorzieningenplan 2018) en het aansturen van de dorpsondersteuner.  Daarnaast zijn er thema's die soms een meer politieke lading hebben omdat deze bijvoorbeeld veranderingen in de omgeving van Heijen betreffen en effect kunnen hebben op de leefbaarheid en omgeving van Heijen. (Voorbeelden: de ontwikkeling van de industriehaven, verkeerseffecten, of aantasting landschap door nieuwe ontwikkelingen in de toekomst).

Om ontvankelijk te zijn (recht van spreken te hebben) in procedures bij de kwesties die Heijen en omgeving aangaan, is het van belang om onze statuten te herzien en te verbreden. Hieronder ons voorstel wat wij aan jullie, onze leden, willen voorleggen.

Ter vergelijk:

De huidige statuten.

De vereniging stelt zich ten doel:

  1. Het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in Heijen zonder zich expliciet te bekennen als aanhangster van enige politieke groepering.
  2. Het stimuleren van initiatieven die de mogelijkheid vergroten om de identiteit en het karakter van het dorp te behouden.

Voorstel nieuwe statuten:

  1. De vereniging Hèjje Mojjer, bestaande uit leden boven de leeftijd van 16 jaar (artikel 5), wordt vertegenwoordigd door het (dagelijks) bestuur.  Het bestuur stelt (meerjaren) beleid vast in de algemene ledenvergadering, zoals beschreven onder Algemene Ledenvergadering, artikel 11 en Algemeen. Het bestuur krijgt, in afstemming met de algemene ledenvergadering, het mandaat om beslissingen te nemen binnen de kaders van het vastgestelde beleid.
  2. Vereniging Hèjje Mojjer is geen aanhangster van enige politieke groepering.
  3. De vereniging stelt zich ten doel:

*   Het, in goede samenwerking met de gemeente, bevorderen van een optimaal, duurzaam en vitaal woon- en leefklimaat met een goede balans tussen mens, natuur, werk, wonen en verkeer binnen de gemeente Gennep en het dorp Heijen in het bijzonder. Onder natuur verstaan wij in ieder geval de Goudgroene, Zilvergroene en Bronsgroene Natuur- en Landschapszones in en rondom Heijen, maar ook het natura 2000-gebied Maasduinen dat zich binnen de gemeentegrens bevindt.

*   Het stimuleren van initiatieven die de fysieke identiteit en het landschappelijk karakter, maar ook de sociale samenhang en uitstraling van het dorp versterken en vitaliseren.

Onze vraag is:

Ben je akkoord met de voorgestelde statutenwijziging?

Dan hoef je verder niet te reageren.

Ben je NIET akkoord zijn, dan horen wij dat graag voor 1 september 2021.

Stuur dan een mailtje aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien de meerderheid van de leden akkoord is, worden de statuten in september 2021 bij de notaris aangepast.

 

Bestuur van vereniging Hèjje Mojjer