header.png
zondag 5 april 2020

26-03-2020: Inzameling oud papier

oud papier ophalen

Mede i.v.m. het coronavirus worden er a.s. donderdag 26 maart twee papiercontainers geplaatst op het kermisterrein. 

Aldus heeft iedereen die papier komt brengen voldoende tijd en ruimte (met inachtneming van de gewenste afstand) om het papier in een container te plaatsen.

De inzameling van oud papier op donderdag 26 maart a.s. gaat door, maar wel op een andere manier dan gebruikelijk:
Er vindt geen huis-aan-huis inzameling plaats, maar er wordt een container op het kermisterrein geplaatst.
Vanaf donderdag 26 maart 13.00 uur tot vrijdag 27 maart 13.00 uur kunt u hier zelf het oud papier naar toe brengen.
Gelieve het papier zover mogelijk achterin de container te plaatsen.
U kunt derhalve uw oud papier kwijt en bent tegelijkertijd de jeugdcarnaval van dienst.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

CV De Wortelpin

Met dank,

Hans Boekholt