zienswijze

Beste mensen,

Alle huisgezinnen in Heijen hebben een (aan de gemeente geadresseerde) envelop ontvangen met als inhoud:
-          een flyer met info 
-         een begeleidende brief

Wij roepen u op om de informatie goed door te lezen en een zienswijze in te dienen.

In een zienswijze laat u aan het gemeentebestuur weten wat u vindt van het (ontwerp-)besluit.

Uw mening telt!

Wilt u een zienswijze indienen, dan kan dat op twee manieren:
1.  Voor maandag 26 juli in de envelop met adres van de gemeente, gesloten, in de bus doen bij één van de verzameladressen:

·         Frits Basten, Hoofdstraat 25
·         Harry Brons, Sleen 15
·         Sjef Smeets, Heikampseweg 54
·         Hans van den Ham, Erfsebosweg 49 (Ingang C).

Alle ingeleverde zienswijzen worden dan (ongeopend) verzameld en op dinsdag 27 juli aangeboden aan het college.

2. Of zelf de zienswijze in de geadresseerde envelop doen, en gefrankeerd, uiterlijk voor donderdag 29 juli 2021 per post aan de gemeente sturen.

Willen huisgenoten óók een zienswijze indienen, download dan het voorbeeld van de zienswijze, print het en vul het in.
U kunt dat inleveren zoals aangegeven.

 

Voor een 'historische' en goede impressie van ontwikkelingen in Heijen: zie een korte video op youtube.