jubilarissen 2021
Op 29 mei 2021 zijn tijdens de jaarvergadering 5 jubilarissen gehuldigd.
2 Jubilarissen nog van 2020 die door de corona nog niet gehuldigd waren en 3 jubilarissen van dit jaar. Normaal gebeurd dit tijdens de nieuwjaarsreceptie maar die kon dit jaar niet doorgaan en omdat we niet weten of dit volgend jaar door kan gaan heeft de overheid besloten om dit tijdens de jaarvergadering te doen.
 
De jubilarissen zijn: van links naar rechts: Piet Vinck 70-jaar lid, Ysbrand Roovers 25-jaar beschermheer, Piet Rutten 70-jaar lid en Theo v. Haare 50-jaar lid. Hein Martens kon niet aanwezig zijn en is daarom thuis gehuldigd voor 70-jaar lid. Ze hebben allemaal een gildebroederbeeldje ontvangen als herinnering en een oorkonde. De echtgenotes/ vriendin hebben allen een bloemetje ontvangen. De jaarvergadering was op schietterrein “de Maasarm” aan de Mergeldijk omdat we nog steeds niet in D’n Toomp terecht konden en het noodzakelijk was om deze te houden.
 
Alle jubilarissen nog van harte gefeliciteerd.