header.png
woensdag 5 augustus 2020

19-02-2020: Informatiebijeenkomst uitbreiding Haven

haven uitbreiding

De effecten van de uitbreiding haven treffen ons allemaal!  

Informatiebijeenkomstinitiatiefplan Uitbreiding Haven HeijenHet initiatiefplan Uitbreiding Haven Heijen heeft betrekking op de uitbreiding van de haven ten noorden van de kern Heijen, gecombineerd met natuurontwikkeling en de realisatie van hoogwaterbescherming. Teunesen Zand en Grint en AVG hebben bij de gemeente Gennep een verzoek ingediend voor een bestemmingsplanwijziging voordeze ontwikkeling. Bij dit verzoek hebben ze ook een milieueffectrapportage (MER) ingediend.Voordat dit verzoek ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders nodigen we u graag uit voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst houden we op woensdag 19 februari a.s. in Gemeenschapshuis D’n Toomp, Lijsterbesstraat10, 6598 AW Heijen. Inloop vanaf 19.00uur. We starten om 19.30 uur en de geschatte eindtijd is 21.30 uu