header.png
dinsdag 22 mei 2018

Fietspad langs de Karrevenseweg

karrenvensewegFietspad in aanleg langs de Karrevenseweg; invulling voorwaarde voor recente uitbreiding Bedrijfsbebouwing de Brem.

Foto: Henk Kerkhoff

Site nieuws

 Bij evenementen staan kerkdiensten, ophalen afval, papier en kca